خواننده زن لبنانی روی جلد روزنامه اطلاعات!

اخبار, غیره

برخلاف خواننده های داخلی که محروم از پوشش رسانه ای هستند روزنامه محتاط اطلاعات تصویری از یک خواننده مشهور لبنانی را به صفحه نخست خود آورده است.     این روزنامه نوشته است: اصل شعر زیر به زبان عربی و با عنوان «زهرة المدائن» توسط برادران رحبانی سروده و آهنگ سازی شده و سپس خانم …