اسنپ شیراز آغاز به کار کرد

اخبار

تاکسی اینترنتی اسنپ به شیراز رسیده تا حالا پس از اصفهان و کرج در این شهر به جابجایی مسافران اقدام کند. این تاکسی‌های اینترنتی از مهم‌ترین فعالیت‌های استارتاپی سالهای گذشته بوده‌اند. رقبایی مثل تپسی و همچنین رقبای محلی اسنپ البته راه را برای پیروزی حتمی ناهموار کرده‌اند. اسنپ همچنین در هفته گذشته سرویس اسنپ باکس …

راه‌اندازی نقشه ترافیک گوگل برای تهران و شهرهای بزرگ ایران

اخبار

نقشه‌های شرکت گوگل برای شهرهای بزرگ و پرترافیک تهران بهینه سازی شده‌اند، به شکلی که می‌توانید این بار نقاط پرتردد و ترافیک سنگین را از روی آن‌ها تشخیص دهید و مسیر جایگزینی را انتخاب کنید. تاکنون نقشه‌ها در این سیستم، راهنمای افرادی بود که تهران را برای مثال نمی‌شناختند و می‌خواستند بر اساس آن تردد …