ساندویچ‌ یکتا، قربانی مدرن‌سازی در تهران

غیره

ساندویچ یکتا، بالاتر از چهارراه پارک وی، به سمت تجریش، سمت راست خیابان تاسیس: سال ۱۳۳۴ تخریب: آذر سال ۱۳۹۲     ساندویچ یکتا شاید از اولین ساندویچ فروشی های ایران بود. در سال ۱۳۳۴ شمسی افتتاح شد و تا سال ۱۳۹۲ قریب ۶۰ سال بود که در همان مکان و توسط فرزندان مؤسس آن …