غلامحسین کرباسچی: فَرح مَرَح در شبکه سلطنت‌طلب من و تو

غلامحسین کرباسچی: فَرح مَرَح در شبکه سلطنت‌طلب من و تو

اخبار, خنده, سرگرمی

ویدئویی از غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و مدیر روزنامه سازندگی پخش شده است که به نظر می‌رسد در آن مجری شبکه منوتو با او تماس می‌گیرد تا نظرش را درباره شرکت رشت الکتریک بپرسد. او در پاسخ می‌گوید که با این شبکه مصاحبه نمی‌کند و آن‌ها را سلطنت طلب می‌داند. از طرف دیگر، امیدوار …