علی پروین بازداشت شد

علی پروین بازداشت شد

علی پروین بازداشت شد

سایت هایی از جمله عصر ایران و روزنامه‌هایی مانند شهروند، چاپ تهران، خبر از بازداشت این چهره مطرح و مشهور به سلطان پرسپولیس دادند.

برچسب‌ها