اصلاح‌طلبان چه کسی را بدتر از ترامپ و نتانتایو می‌دانند؟

اصلاح‌طلبان چه کسی را بدتر از ترامپ و نتانتایو می‌دانند؟

اصلاح‌طلبان چه کسی را بدتر از ترامپ و نتانتایو می‌دانند؟

نظر عباس عبدی

برچسب‌ها