آیا میتوانید این عدد را شمارش کنید ؟ یاد بگیرید جالبه

آیا میتوانید این عدد را شمارش کنید ؟ یاد بگیرید جالبه

آیا میتوانید این عدد را شمارش کنید ؟ یاد بگیرید جالبه

   

در این قسمت یادمیگیریم تا چطور بزرگترین عدد قابل شمارش در جهان را بشماریم و بنویسیم

————————————
ویدیو – چطور بفهمیم یک دختر عاشق ما شده ؟

————————————
ویدیو – آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است ؟ چیستان چیست ۲

————————————
اطلاعات پنهان درباره سرطان که حق دارید بدانید

Outro Endscreen Template [Free To Use] Blue Edition!!
Song Name : Da Quads The Improv Link : https://youtu.be/C6Zh-tMNaTo

برچسب‌ها