مجتمع رفاهی بانک مرکزی در نوشهر امروز ساعت ۱۲ ظهر در آتش سوخت

مجتمع رفاهی بانک مرکزی در نوشهر امروز ساعت ۱۲ ظهر در آتش سوخت

مجتمع رفاهی بانک مرکزی در نوشهر امروز ساعت ۱۲ ظهر در آتش سوخت

هشت نفر در این آتش‌سوزی کشته و مجروح شدند.

برچسب‌ها