مقایسه دلار در ایران و افغانستان ! حتما ببینید جالبه

مقایسه دلار در ایران و افغانستان ! حتما ببینید جالبه

مقایسه دلار در ایران و افغانستان ! حتما ببینید جالبه

در این قسمت به مقایسه دلار در برابر پول ملی ایران و افغانستان و قدرت اقتصادی زندگی میپردازیم

——————————
ویدیو – اولین حیوانی که در تصویر میبینید چیست ؟ Carl Jung

————————————
ویدیو – چرا بدون شلوار ؟!

————————————
منبع – افض تی وی

برچسب‌ها