گشایش اولین سینما در عربستان سعودی بعد از ۳۵ سال

گشایش اولین سینما در عربستان سعودی بعد از ۳۵ سال

گشایش اولین سینما در عربستان سعودی بعد از ۳۵ سال

سالن‌های سینمایی قرار نیست همانند دیگر مکان‌های عمومی همچون موزه در عربستان برای زنان و مردان جدا باشد.