رضاشاه پادشاه پوشالی، روی جلد مجله نسیم بیداری

رضاشاه پادشاه پوشالی، روی جلد مجله نسیم بیداری

رضاشاه پادشاه پوشالی، روی جلد مجله نسیم بیداری

شماره نوروزی مجله نسیم بیداری که به تازگی مجوز روزنامه‌ای هم برای آن صادر شده به پهلوی اول‌ اختصاص دارد و عنوان پوشالی را برای رضاخان برگزیده است.دیدگاهتان را بنویسید