تیتر بزنید شورای نگهبان موافق همه‌پرسی‌ است [ویدئو]

کدخدایی در پاسخ به شرق: بین ما و همکارمان اختلاف نیندازید. تیتر بزنید شورای نگهبان موافق همه‌پرسی هست.

In this article

Join the Conversation

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.