مهرداد پاینده، در آلمان رئیس اتحادیه سندیکاهای کارگری شد

یک ایرانی، ریاست اتحادیه سندیکاهای کارگری جمهوری فدرال آلمان را برعهده گرفته است. این فعال حقوق کارگری در اروپا، مهرداد پاینده نام دارد.

مهرداد پاینده، ابتدا از ایران در سال ۶۴ شمسی، به ترکیه و سپس به بلغارستان و در نهایت به آلمان مهاجرت کرده است.

مهرداد پاینده ۵۷ ساله است. اقتصاد را در دانشگاه هامبورگ، سمفروپول و برمن در کریمه اوکراین خوانده و دکترایش را هم از همین دانشگاه برمن اخذ کرده است.

دکتر مهرداد پاینده از ۱۰ سال پیش، عضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری آلمان است و از ۸ سال قبل، سرپرست بخش اقتصاد و مالی این اتحادیه بوده است.دیدگاهتان را بنویسید