آیا بودجه مؤسسات فرهنگی خاص حذف شده؟

کمیسیون تلفیق مجلس، امسال هم بودجه چند موسسه مربوط به افراد و نهادهای خاص را که به نام نهادهای فرهنگی و مذهبی در لایحه هرسال بودجه می‌گیرند، از لایحه حذف کرده است. اما این اتفاق جدید نیست و امروز در ایستگاه بهارستان روزاروز نگاهی داریم به آنچه در سال‌های قبل اتفاق افتاد و باعث شد تا هربار این بودجه‌ها در کمیسیون حذف می‌شوند، در صحن مجلس، سر جای خودشان برگردند. باید ببینیم امسال هم برمی‌گردند یا این بار واقعا حذف شده اند.

▪️دولت حسن روحانی جدول شماره ۱۷ را که در آن بودجه موسسات فرهنگی مذهبی آورده می‌شد،‌ حذف کرده است اما این بودجه را در کل لایحه پخش کرده است.

▪️کمیسیون تلفیق بخشی از این بودجه‌ها را حذف کرده اما نمایندگان اصول‌گرا وعده داده‌اند در بررسی بودجه در صحن علنی این بودجه‌ها را دوباره برگردانند.

▪️مهدی قدیمی، خبرنگار روزآروز و روزنامه‌نگار مجلس، در این پادکست ماجرای بودجه موسسات فرهنگی خاص را توضیح می‌دهد. آیا امسال این بودجه‌ها حذف خواهند شد یا دوباره برمی‌گردند؟

برچسب‌هادیدگاهتان را بنویسید