مرخصی برای اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی، معلم آموزش و پرورش در اسلامشهر است که مربیگری شطرنج را هم در کارنامهاش دارد. او دبیر کانون صنفی معلمان ایران (هران) است. او در سال ۵۴ در خانوادهای سنتی و مسلمان متولد شده و از همکاران نشریه «پیامسندیکا» است که به سردبیری میلاد درویش، آموزگار عشایری منتشر میشده است.دیدگاهتان را بنویسید