اینستاگرام، کجاها فیلتر است و کجاها نه؟

گفته می‌شود اینستاگرام روی اینترنت خانگی رفع فیلتر شد.

طبق تست و تجربه کاربران ADSL شبکه اجتماعی اینستاگرام روی اینترنت خانگی رفع فیلتر شده است.
همچنین کاربران یکی از اپراتورهای موبایل نیز در حال حاضر اعلام می‌کنند که امکان استفاده از اینستاگرام روی اینترنت این اپراتور نیز میسر است.


دیدگاهتان را بنویسید