توضیحات الهام فخاری، نماینده شورای شهر درباره ماجرای جمع‌آوری کودکان

الهام فخاری، نسبت به توییت‌های نقل قول شده نیکی‌محجوب، کارمند بی‌بی‌سی فارسی واکنش نشان داد.

این نماینده شورای شهر تهران، در توضیحات خود گفته است که هیچ نقشی در ماجرا نداشته‌اند. متن کامل توضیحات او در پندار در پی می‌آید:

خبر مصاحبه ناقص و نادرست كار شده، هيچ يك از اعضای شورای پنجم در تصميمات مربوط به ابن موضوع تا كنون حضور و نقشی نداشته‌اند.

در مصاحبه تأكيد كردم كه ماحتی گلايه داريم و پيگير هستيم كه چگونه و چرا از شورای شهر درستاد يا شورای تصميم گيرنده دراين خصوص دعوت نشده است.

 پيشنهاد توقف و تامل و جلسه فوری برای بررسی و اصلاح رويه و روش را مطرح كردم.

شورا وكميسيون فرهنگی اجتماعی بايد درجريان چند و چون اين اقدام و چرایی انجام آن در اين تاريخ و همچنين نقش مديريت شهری و شهرداری قراربگيرند.

از سوی خبرنگار تسنيم مصاحبه‌ای برای تحليل و نظرپرسی در مورد اين اقدام درخواست شد. به هيچ وجه مطالب بعنوان خبر قابل استناد نيست.

چون شورا و كميسيون مرجع تصميم گیری نبوده است.

از سوی رييس كميسيون، آقای دكتر حق شناس، جلسه‌ی فوری تدارک شده كه از چرایی و چگونگی وضعيت اطلاع درستی حاصل شود.دیدگاهتان را بنویسید