تصاویری بیشتر از احمد مسجد جامعی، علی اعطا و زهرا نژاد بهرام و … در متروی تهران

نحوه حضور نمایندگان شورای شهر تهران که حالا مدعی هستند برخلاف پیشینیان اصلاح‌طلب هستند، در متروی تهران در روز اول، انتقادهایی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی شامل شده است. در یادداشت دیگری به موضوع حضور محسن هاشمی در این قطار شهری بودیم که شهروندان ایستاده و شورایی‌ها نشسته بودند که تصاویر بیشتر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این موضوع منحصر به محسن هاشمی نیست. بلکه دیگر نمایندگان مثل احمد مسجد جامعی، زهرا نژادبهرام و علی اعطا هم از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. برخی از کاربران نوشته‌اند که در دفاع از آن‌ها، اگر ایستگاه اول سوار شوی، صندلی نصیب تو می‌شود و دیگرانی هم گفته‌اند که دستفروش‌ها کجا هستند؟

[wp_ad_camp_1]دیدگاهتان را بنویسید