خروج قطار مسافربری خرمشهر تهران از ریل

قطار مسافری خرمشهر-تهران از خط خارج شد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی از جمله فارس و فردا نیوز، سه سالن مسافری این قطار از خط خارج شده است.

این اتفاق ساعت ۱۵ بین ایستگاه میان آب و هفت تپه رخ داده است.

ایستگاه میان‌آب و هفت تپه، جایی که سانحه در میان آن‌ها رخ داده است.
ایستگاه میان‌آب و هفت تپه، جایی که سانحه در میان آن‌ها رخ داده است.


دیدگاهتان را بنویسید