بوسه در خیابان ولیعصر

این عکس تصویری قدیمی از روبوسی دو زن در خیابان ولیعصر کنونی را در دهه ها پیش نشان می دهد.دیدگاهتان را بنویسید