تیراندازی، شهره سلطانی به جای حیوان آزاری

شهره سلطانی تصویری از خودش در سالن تيراندازی منتشر کرد.

اين بازيگر که برای تخليه فشار روانی بــه تيراندازی می‌پــردازد به ديگران نيــز توصيه کــرد که برای آرام‌شــدن به جای آزار حيوانات، از اين دست فعاليت‌ها استفاده کنند.

[wp_ad_camp_2]

او در اين‌باره نوشت: «يه وقتايی هست کــه اعصابمون داغونــه و خلقمون تنگ. يه وقتايی هســت که از زمين و زمان دلمون گرفته و همه رو مقصر ميدونيم. ولی اين دليل نميشــه که مشکلاتمونو بخواهيم سر ديگران خالی کنيم يا زورمونو سر آدما، بچه‌ها، حيوان‌ها، طبيعت يا هر چيز و هر کس ديگه خالي كنيم.

من گاهی به باشگاه تيراندازی ميرم و خشممو اينطوری خالی ميکنم. تيرمو به سيبل‌هايی ميزنم که جون نداره و دردو احســاس نميکنه. اگر خيلی بهم فشار بياد و بخوام حتما يه جوری به جز فرار از آدمها و همه و همه خودمو خالی کنم و بخوام حتما يه ضربه‌ای و ناز شصتی نشــون بدم و در نهايت نتونم اينجا بيام بازم مشتمو روی يه تيکه آهنی يا سنگی يا هر چيز بی‌جون ديگه ميزنم. همه ما ميتونيم اين‌کارو کنيم و اگه خيلی دلمون خواست ديگران ببينن اينطوری از خودمون فيلم و عکس بگيريم نه با آزار دادن موجودات ديگه.»دیدگاهتان را بنویسید