در هفته دوم استیج ۲ چه گذشت؟ | پنج‌شنبه

شرکتکنندهها این بار این هفته در کنار هم رقابت کردند. این برنامه سوم استیج ۲ بود که در واقع اولین برنامه هفته دوم آن است.

تصاویر این قسمت از استیج ۲ با تمرین‌‌های  گروهی افراد شروع میشود و اولین گروهی که جلوی پرودیوسرها حاضر میشود، گروه حامد نیکپی است. اسم این آهنگ سلام آخر است. تابان میگوید که این آهنگ سلام آخر برای خواننده مرد نوشته شده است. او همراه با سه دختر دیگر، الهه، شیرین و   این آهنگ را اجرا میکنند: سلام ای غروب غریبانه ای دل، سلام ای طلوع سحرگاه غربت،… آهنگی از احسان خواجهامیری مجاز که در شبکهای غیرمجاز پخش میشود تا اعتبار این مسابقه بالاتر و با مخاطب داخل ایران لابد هماهنگتر شود.

بعد از آن، داور مسابقه استیج ۲، حامد نیکپی انتقاد میکند که چرا برخی شعرها را یادشان رفته است؟ رضا روحانی با دیگران خوش و بش می:ند و سپس نوبت به گروه خودش میرسد. ناتاشا به همراه ۳ پسر آهنگی از گوگوش و مارتیک را با هم میخوانند : همصدا.  ناتاشا با شوخی زشتی با هنری شروع کرد و در مقابل او که نامش را اشتباه تلفظ کرد به طرز بیادبیانهای میگوید: فلانی مامانته. آنها با هم میخوانند و تصاویر چهره خراب و ناراضی رضا روحانی را نشان میدهد. به نظر میرسد بجز علیرضا بقیه خراب میکنند. ناتاشا فراموش میکند. هنری هم بد نمیخواهد. نوع تدوین استیج ۲ در اینجا کاملا بیانگر فاجعهای در حال وقوع است. پس از خواندن، رضا میپرسد چطور تصمیم گرفتید؟ هنری میگوید شعر را حفظ بوده اما دیگران میگویند که تا به حال گوش نکرده بودم. رضا روحانی میگوید رنج صدا برای همه مناسب بود ولی اشتباه تقسیم وظایف کرده بودید. بحث خراب کردن ناتاشا سوژه بعدی ویدئو بود.

سپس نوبت خوانندههای بابک سعیدی رسید که شعر منوتو از گوگوش بود. باز هم خوانندههایی که حتی آهنگهای گوگوش را نشنیدهاند. سوگند، آنگینه و نیکیتا، نیکیتا نتوانست بخشی زا بخواند و به جای آن ریتم را حفظ کرد و چیزهای نامربوطی را خواند. حامد نیکپی میگوید با همه اینها، این نوع رفتار مناسب بود. بابک سعیدی هم با او موافق بود. میگوید چیز خوبی که داشتی که میشود چیز بدی باشد ولی توانستی ما را گول بزنی اتفاق خوبی بود. اینکه وای نستادی و گیج نشدی خوب بود.

آهنگ دریایی یا کمکم کن، آهنگ بعدی بود که گروه سندی، شهرام آذر خواند. کیمیا عاشقم مثل مسافر عاشقم، عاشق رسیدنِ به انتها. پس از آن نوبت سندی بود که ایراد بگیرد که چرا ترجیحبند را یکی از خوانندهها نخواند. اعلام گروه این بود که زمان نداشتیم که هماهنگ باشیم.

السا، خوانندهای که پارسال هم بود امسال هم هست از گروه رضا روحانی به همراه عدهای دیگر روی استیج آمدند. رایان، سیامک، شهراد همگروهیهای او بودند. رضا روحانی بعد از رفتن گروهش میگوید همه خودکشی کردند ولی فقط یک نفر توانست خودش را نشان بدهد. چه کسی؟ نمیگوید.

گروه بابک سعیدی با حضور نوید و یاشار، تیم بعدی هستند که خودشان را آماده میکنند. خبر میرسد که یکی از همگروهیهایشان نیامده است. علی همگروهیشان نیست و آنها باید دوباره روی تقسیمبندیشان بیشتر کار کنند. کاری که میخوانند اثری از رضا صادقی است: بسه جنگ بیثمر برای هر زیاد و کم، وقتی فایدهای نداره غصه خوردن واسه چی.

کارن، کامبیز و دیگر خوانندهای با هم میخواند. دلم تو سینه داد زد این التماسه محض غرور این دل محض خدا باش.

گروه بعدی، گروه حامد نیکپی هستند.آردین، ساسان و علی آهنگ شب بود بیابان بود را اجرا میکنند و همزمان هانا، افسانه و شادی و الهه هم همزمان به صورت موازی پخش میشود. الهه شعر را یادش میرود.

نوبت گروه دوم شهرام آذر میشود. شامل صدرا، فرزاد و پیام و اینجای خالی که توی سینه م هست قبلا یه روزی جای قلبم بود. شعری از آهنگ شادمهر عقیلی. حسام، بهنام و حمیدرضا اعضای این گروه هستند. اعضای این گروه سعی کردند وانمود کنند که کار گروهی خوبی داشتهاند و به رفاقت بیشتر از رقابت نگاه کردهاند. پس از آن حسام، داریوش و سینا از گروه بابک سعیدی بودند که کاری از بابک بیات به نام خاکستری را اجرا کردند. وقتی تن حقیرمو به مسلخ تو میبرم را که ابی خوانده است میخوانند و به نظر میرسد صدای داریوش در میان این سه نفر از بقیه بهتر است.

آخرین گروه رضا روحانی چهار نفره است. شامل نوشین، مریم، پویا و امین. چیزی که مشخص است این است که مریم صدای بهتری از بقیه دارد و باز به نظر میرسد صدای نوشین از پسرهای گروه بهتر باشد.

بهروز، آرش و علیسام سه نفر بعدی از گروه شهرام آذر بودند. بهروز میگوید هدف حداقلیاش فینال است. آرش میگوید نهایت تلاشش را میکند و علیسام هم میگوید که بعضی وقتها بعضی چیزها واجب است. خواندن برای من مثل نفس کشیدن است. این آهنگ هم از ابی است: آن ور جنگل تن سبز، آن ور روزهای تاریک پشت این شبهای روشن. برای باور بودن جایی باید باشه باید. بعد از اجرا به نظر میرسید که داوران راضی بودند. اولین گروهی بودند که به گفته رها اعتمادی، داوران برای آنها دست زدند.

حالا نوبت رپرها میرسد. ۵ رپر، شامل آرش، نیما، مهرداد، میلاد و پدرام. بابک سعیدی ایرادهایشان را در جلو آمدن و زود رفتن به آنها میگوید تا مشکل را پیدا کند. تصاویر نشان میدهد که رپرها در پشت صحنه استیج ۲ با هم بگو مگو میکنند و دعوایشان میشود. دعوا به این موضوع میرسد که چرا یکی از رپرها اسم خودش را اول برنامه گفته است. یا دیگری که یک دو سه چهار گفته است مواخذه میشود. جو لمپنی رپرها در این تصاویر نمایان میشود.

همه شرکتکنندگان گروه شهرام آذر جلوی او به خط میشوند.

اسامیای که شهرام آذر میخواند آنهایی هستند که به دور بعد راه پیدا میکنند: سحر، کارن، آرش، مریم، بهروز و مهدی.

اما از گروه بابک سعیدی چه کسی به مسابقات جدی راه یافت؟ داریوش، سینا، نوید، یاشار، حسام، رپری به نام آرش و نیکیتا

از گروه حامد نیکپی، این افراد انتخاب شدهاند: الهه، هانا، حمیدرضا، شادی، حسام و انتخاب آخر، توران.

گروه رضا روحانی هم شامل این افراد خواهد بود: هانری (هنری)، امین، مریم، پویا،، علیرضا و رایان.

از این تعداد ۲۴ نفر، در قسمت بعدی هر گروه ۳ نفر حذف میشوند تا فقط ۱۲ نفر باقی بمانند.پاسخ دهید