مسابقه استیج ، سری دوم چه نقشه‌ای در سر دارد؟

شبکه من و تو تصمیم گرفته امسال هم دوباره مسابقه یا برنامه استیج را برگزار کند. استیج سال دوم، یا استیج ۹۵ تبلیغاتش را دوباره آغاز کرده است و این بار برخلاف پارسال، توضیح زیادی هم فعلا درباره مسابقه نمیدهد.

شبکه من و تو، شبکهای ماهوارهای با بودجه غیرشفاف است که از لندن به زبان فارسی برنامه پخش میکند.

شمارش معکوسی که استیج سال ۹۵ روی سایت این شبکه ماهوارهای غیرمجاز، یعنی شبکه من و تو درج کرده نشان میدهد که تا ۵۱ روز دیگر (تقریبا ۲ ماه دیگر) فرصت برای ثبت نام باقی است. یعنی تا اواسط آبانماه فیلمبرداری هنوز آغاز نمیشود. با این اوصاف به نظر میرسد زمان پخش برنامه امسال استعدادیابی استیج سال 95، حوالی دیماه باشد. درست مثل سال گذشته. از نام داوران مسابقه سال دوم استیج فعلا خبری نیست و نقشههای این شبکه، و رازهای موفقیت آن در پی بروز جنجالهایی مانند جنجالهای پارسال این برنامه، برای امسال در هالهای از ابهام قرار دارند.پاسخ دهید