چه بر سر شهرتِ فریال آمد؟

یک چهره زمستان سال گذشته، شهرت عجیبی پیدا کرد. خواننده زنی که توسط شبکه ماهوارهای من و تو به مخاطبان ایرانی معرفی شد و با معیارها و پارامترهای مختلفی، توانست به سرعت یکی از ترندهای بازار باشد: فریال.

حتی نام او به روزنامه‌های داخل ایران و تکیه‌کلام‌هایش به برنامه‌های تلویزیون،‌ مثل دورهمی راه پیدا کرد. شوخی‌هایی از امیرمهدی ژوله در برنامه مهران مدیری بر اساس اتفاقات و دیالوگ‌های این برنامه و فریال پیش می‌رفت.

فریال، خواننده مشهور مسابقه استیج اما این روزها اقبال گذشته را ندارد. از سویی گوگل ترند وضعیت محبوبیتمطرح بودن او را در حال حاضر در وضعیت سقوط آزاد نشان میدهد. مطرح بودنی که به ۱ پنجم سابق سقوط کرده است.

از سوی دیگر، گروه تلگرامی او که تا ۱۰۰ هزار نفر هوادار  پیش رفته بود. حالا با بیش از نیمی از افرادِ ترک کرده، حدود ۴۵ هزار نفر عضو دارد.

این نشانه عدم استفاده یک ستارهای است که روزگاری در فضایی رسانهای، با تقویت یک تلویزیون درخشید، ولی نتوانست حتی یک سال هم این محبوبیت را حفظ کند.

پیش از این هم ستارگان مسابقات استعدادیابی شبکه ماهوارهای غیر مجاز من و تو، یک شبه ره صد ساله رفته بودند، اما بیشتر آنها نتوانستند بدون استفاده از آنتن پربیننده این شبکه، ترند خود را حفظ کنند.پاسخ دهید