برنامه استیج، کارخانه گوگوش‌سازی شبکه من و تو؟

شبکه من و تو در بدو تاسیس خود یک برنامه را تهیه کرد که آکادمی موسیقی گوگوش نام داشت. این شبکه، در این برنامه که ۳ سال هم تکرار شد، از شهرت این خواننده قدیمی پس از سالها سکوت استفاده کرد تا برای خود برندسازی کند.

این برندسازی در حدی بود که بسیاری از افراد این شبکه را شبکه تلویزیونی گوگوش نام نهاده بودند و برخی حتی مالکیت آن را به این خواننده زن، نسبت میدادند.

اما پس از مدتی زمزمه اختلاف و جدایی گوگوش از شبکه من و تو پیچید و این تلویزیون ماهوارهای که از انگلستان برنامه پخش میکند، دیگر این «آکادمی موسیقی»‌ پربیننده را تهیه نکرد.

پس از چند سال، امسال با برنامه استیج، و حضور ۴ داور مرد که دیگر خود خواننده زن در میان آنها نیست دوباره استفاده از این شبکه از «صنعت سرگرمی» به اوج خود رسیده است.

در برنامه دیشب، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ استیج، ستارهسازی تازه به اوج خود رسید. فریال، که این روزها حضور او و عضویت در گروه رضا روحانی، سوژه طنز نشریات چاپ تهران مثل روزنامه قانون هم شده است، رسما توسط یک داور، شهرام آذر، به شباهت با گوگوش و تلاش برای شبیهسازی گوگوش متهم شد. از طرف دیگر، رضا روحانی و دیگران به دفاع از او پرداختند. فارغ از اینکه چنین گمانهای درست است یا خیر و اینکه فریال، قصد دارد یا قصد ندارد خود را جای این خواننده مشهور جا بزند، دقایقی از بحث روی آنتن این شبکه به مقایسه گوگوش و فریال پرداخته شد که خود، تبلیغی برای همسانسازی رسانهای میتواند باشد.

شاید شبکه تلویزیونی من و تو، میخواهد این بار، با آنالیز آنچه در «آکادمی موسیقی» رخ داد، «کارخانه گوگوشسازی» خود را هم افتتاح کند.

شما چه فکر میکنید؟پاسخ دهید