استیج برای جامعه ضرر دارد!

پدرام درخشانی، نوازنده و آهنگساز، معتقد است که ساخت برنامه استیج برای جامعه بسیار مضر است.

این موسیقیدان که در ایران زندگی میکند، به هفتهنامه تماشاگران درباره برنامه شبکه من و تو گفته است «من اساسا با ساخت چنین برنامهای برای ایرانیان مخالفم چون باعث میشود تنها چیزی که مردم از موسیقی یاد بگیرند همین خواندن موسیقی پاپ و آهنگ دیگران باشد و اینکه مدل دیگران بخوانند.»

[advert]

او به هفتهنامه تماشاگران امروز گفته است برنامه استیج، که از شبکه ماهوارهای من و تو پخش میشود، «هیچ جنبه آموزشی خوبی ندارد. اگر فقط همین برنامه باشد، من میگویم پخش نشود، چون این جامعه از نظر گوش دادن به موسیقی مریض است. این برامه موسیقی را به جایی میبرد که نمیتوان از آن برگشت.»

پدرام درخشانی همچنین میگوید «اگر سیستمی داشتیم که موزیسینها، ارکسترها، نوازندهها و آهنگسازهای درجه یک ما نشان داده میشدند این واقعیت جا میافتاد که یک نوازنده میتواند کار دهتا خواننده را انجام دهد.»

[advert]

او در پایان اضافه کرده که: «اگر این برنامه مکملی نداشته باشد نه تنها خوب نیست بلکه برای جامعه بسیار مضر است و تنها چیزی که مردم از موسیقی یاد میگیرند، تقلید از خوانندههای پاپ و یک سری قطعاتی است که از ۲۰۰ سال پیش میخوانند و تا ۵۰۰ سال دیگر هم خوانده میشوند. اما فکر میکنند موسیقی همین است ؟ خیر موسیقی این نیست و این برنامه مثل یک شهرزابی میماند که تاب و سرسره هم دارد. از دید من این برنامه نباید پخش میشد. نه این برنامه، نه برنامه شبکوک نباید پخش شوند و باید این کار را متوقف کرد.

نوازندگی پدرام درخشانی را این‌جا ببینید.

[advert]پاسخ دهید