Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ستاره”

ازدواج پر سر و صدای سحرقریشی با امید علومی، روی جلد مجله زندگی ایده‌آل

1

ازدواج سحر قریشی با امید علومی از برنامه دید در شب به روزنامه‌ها کشیده شد. سحر قریشی که شاید برند خود را در گفتگو با رضا رشیدپور تضعیف شده می‌دید،…