Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “تهران منطقه ۱۲”

LRT در تهران

0

منطقه ۱۲ تهران که از آن به حلقه تاریخی شهر تهران یاد می‌شود قرار است مجهز به سیستم حمل و نقل «‌LRT» شود. گفته می‌شود که با موافقت شهرداری تهران…