Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “اسنپ”

۵ چیز که برای استفاده از تاکسی اسنپ در تهران لازم است بدانید

9

اسنپ، را به «اوبِرِ ایران» ایران می‌شناسند. یکی از سرویس‌های ارسال راننده و جابجایی مسافر در شهر تهران است که چند وقتی‌ است به صورت روزافزونی در حال رشد است.…