Press "Enter" to skip to content

Posts published in “عکس”

رویاهای «قشنگ» یک دزد! (عکس)

0

پلیس آگاهی تهران بزرگ عکس دست نوشته‌های یک دزد را منتشر کرده که در آن رویاهای خودش را نوشته بود. این تصاویر را با هم می‌بینیم: از توی مخفیگاهش سررسیدی…