میهمانی دونفره ترانه و ترامپ روی جلد مجله صدا

هفته‌نامه صدا طرحی از {{بزرگمهر حسین‌پور}} را منتشر کرده که قرار است روی جلد شماره بعدی این مجله منتشر شود. بهانه این طرح، فعالیت‌های تبلیغاتی ضد {{فرمان ترامپ}} در هفته گذشته است که او بی‌آن‌که (بر اساس آن‌چه از نامه اصغرفرهادی بر می‌آمد) به اسکار...

910 0
910 0

هفتهنامه صدا طرحی از {{بزرگمهر حسینپور}} را منتشر کرده که قرار است روی جلد شماره بعدی این مجله منتشر شود.

بهانه این طرح، فعالیتهای تبلیغاتی ضد {{فرمان ترامپ}} در هفته گذشته است که او بیآنکه (بر اساس آنچه از نامه اصغرفرهادی بر میآمد) به اسکار دعوت باشد، متن نامهای اعتراضی نوشت تا خود را رودرروی این فرمان نشان دهد. البته اصغر فرهادی و بسیاری از ایرانیان و آمریکاییها نیز معترض به این طرح بودهاند و به شیوههایی دیگر، اعتراض مفید کردهاند.

تله ترامپ و ترانه

حالا {{ترانه علیدوستی}} روی جلد صدا به عنوان کسی مطرح شده است که «شانس فروشنده را برای اسکار افزایش داده است.» این هفتهنامه با نادیده گرفتن نقش فرهادی، قصد در ساخت چهرهای دست اول از ترانه علیدوستی داشته است.

پس از انتشار اخباری دروغ درباره ممنوعیت ورود گوگوش به آمریکا و حالا بزرگنمایی همراه با حذف اصغرفرهادی از معادله، به نظر میرسد مخالفت با فرمان غیرعادلانه {{دونالد ترامپ}} هم به صورتی گلدرشت فیلتر میشود تا برخی از مخالفتها به چشم نیاید و برخی بیش از اندازه به چشم بیاید. شما چه فکر میکنید؟ در کامنتها بنویسید.

In this article

Join the Conversation