تصویر خودرویی که با سقوطش جان ۳ نفر را گرفت

یک خودرو در مسیر سنندج مریوان به داخل آب افتاد و منجر به کشته شدن ۳ نفر و مجروح شدن ۲ نفر شد.

166 0
166 0
یک خودرو در مسیر سنندج مریوان به داخل آب افتاد و منجر به کشته شدن ۳ نفر و مجروح شدن ۲ نفر شد.
In this article

Join the Conversation