عذرخواهی به سبک بزرگمهر حسین‌پور

بزرگمهر حسین‌پور، کارتونیست مجلات اصلاح‌طلبی که این روزها با تز تازه اش، اعتراض‌های زیادی را شاهد بوده، تا حدودی در پست آخر خود وانمود کرد حرفش را پس گرفته و عذرخواهی می‌کند اما نوع نگارش متن اخیرش هم به اعتراض‌ها دامن زده است. بزرگمهر حسین‌پور،...

750 0
750 0

بزرگمهر حسینپور، کارتونیست مجلات اصلاحطلبی که این روزها با تز تازه اش، اعتراضهای زیادی را شاهد بوده، تا حدودی در پست آخر خود وانمود کرد حرفش را پس گرفته و عذرخواهی میکند اما نوع نگارش متن اخیرش هم به اعتراضها دامن زده است.

بزرگمهر حسینپور، در این متن اینستاگرامی نوشته است که «حتما اشتباه از من بوده» ولی این طور ادامه داده که درست و واضح نظرم را نگفته و درباره اش توضيح ندادم

بزرگمهر حسین‌پور

او مخاطبان معترض را «روشنفکر و خاص» خوانده و از آنها عذرخواهی کرده. این کلمات طعنهای به مخاطبان و مردم عادی ندانستن آنها تلقی شده است. او البته در این متن تا حدی هم پا را پس کشیده و نوشته «يقينا منظورم عقيم سازي اجباري نبود و بر اين عقيده بودم كه فرد معتاد و كارتون خوابي كه صلاح خود و آينده اش را نمي داند، به حتم صلاح فرزندش را نيز نمي داند بهتر است با مشاوره ي درست و اختيار شخصى عقيم شود. اما الان فهميدم كه اين كار قبلا در مجلس درموردش بحث شده و خلاف قوانين حقوق بشر تشخيص داده شده و لايحه كنار گذاشته شده است. من نيز در اينجا از ابراز اين عقيده از كساني كه آزردشان كردم پوزش مي طلبم و اميدوارم همگي در كنار هم در سرزمينمان به سوي آرامش و صلح پيش برويم

هنوز همسر او، سیما حق‌شناس متنی درباره اظهاراتش برای دعوت به عقیم‌سازی فقرا منتشر نکرده است.

شما درباره این متن چه فکر میکنید؟

In this article

Join the Conversation