حد قذف، که خانه سینما اجرای آن را برای یالثارات خواسته چیست؟

خانه سینما، که دارای اجرای حد قذف برای یالثارات شده است، چه چیزی را طلب کرده؟ حد قذف چیست؟ در احکام فقهی و در میان حدهای شرعی، یک بخش به نام «قذف» وجود دارد که در دنیای تهمت و افترا، کارکرد شرعی پیدا می‌کند. حد...

2422 1
2422 1

خانه سینما، که دارای اجرای حد قذف برای یالثارات شده است، چه چیزی را طلب کرده؟ حد قذف چیست؟

در احکام فقهی و در میان حدهای شرعی، یک بخش به نام «قذف» وجود دارد که در دنیای تهمت و افترا، کارکرد شرعی پیدا میکند.

اگر کسی به دیگری اتهام زنا یا لواط بزند، آن فرد قاذف و فرد مورد خطاب و بهتان زده شده، مقذوف است. نکتهای که در این میان لازم است حتما صورت گرفته باشد تا حد قذف جاری شود، «قصد داشتن فرد بر تهمت زدن و با انگیزه انجام دادن آن است.»

نکته دیگر این است که حد قذف تنها در صورتی تحقق پیدا میکند که نسبت دادن زنا و یا لواط به شخص مسلمان صورت بگیرد. برخی از فقها مانند حضرات آیات علوی گرگانی و فاضل لنکرانی معتقدند که قدر متیقت قذف به زبان است. اما آیت الله بهجت نظر دیگری داشته و میفرمایند: «اگر معلوم باشد که قصد انشا هم داشته همان حکم قذف را دارد. زیرا کتابت عرفیت دارد و در اکثر معاملات عرفه با امضا و کتابت کارها میگذرد.»

اما آیتالله سیستانی، درباره نسبت ولدالزنا دادن میفرمایند: «اگر لفظ مزبور دشنام بوده نه نسبت ناروا، حق قذف برای کسی ثابت نیست.»

آیت الله سبحانی درباره این که به شخصی بگویند تو فرزند فلانی نیستی، میفرمایند: «حد قذف برای مادر او ثابت میشود.» آیتالله صافی گلپایگانی نیز میفرمایند: «جمله تو از بابای خودت نیستی، نسبت به مادر مخاطب قذف محسوب است و مادر میتواند طلب حد قذف کند

In this article

Join the Conversation

1 comment